Załatwianie spraw

W Biurze Obsługi Klienta uzyskasz informacje o:

  1. wstępnych warunkach technicznych dostawy ciepła do obiektu,
  2. procedurze i kosztach przyłączenia się do sieci ciepłowniczej,
  3. kosztach dostawy ciepła do obiektu,
  4. trybie zawierania umów sprzedaży ciepła,
  5. możliwości montażu urządzeń pomiarowych,
  6. awariach i przewidzianym czasie ich usunięcia.

Powyższe informacje można uzyskać osobiście, na piśmie lub telefonicznie.

Ponadto w Biurze Obsługi Klienta możesz:

  1. zawrzeć Umowę Sprzedaży ciepła,
  2. otrzymać aktualną taryfę dla ciepła,
  3. skorzystać z porady związanej z ustaleniem mocy zamówionej,
  4. sprawdzić swoją fakturę za ciepło.

Kontakt do Biura:

Biuro mieści się w siedzibie Spółki w Gdyni
przy ul. Opata Hackiego 14, na parterze.

Tel: (58) 62-73-962, 62-73-963

Fax: (58) 663-13-69
Infolinia bezpłatna
: 0-800-380-006
e-mail: bok@opecgdy.com.pl

Godziny otwarcia :
Biuro: poniedziałek, środa, czwartek i piątek 7:30-15:30; wtorek 9:00-17:00


Podmiot udostępniający: OPEC Sp. z o.o. w Gdyni
Wprowadził/a: Magdalena Kroll (2023-06-14 13:28)
Odpowiedzialny za treść: Dorota Ciura
Otwarto: 8020 razy