Zamówienia publiczne

Dostosowując się do aktualnego stanu prawnego wprowadzającego elektronizację zamówień publicznych Zamawiający wdrożył Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie procesu zakupowego.


Podmiot udostępniający: OPEC Sp. z o.o. w Gdyni
Wprowadził/a: M.Kroll (2020-06-18)
Odpowiedzialny za treść: T.Szałucki, E.Nosowska
Otwarto: 13641 razy