INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAGŁÓWEK - znajdujący się w górnej częsci strony podzielony jest na dwie części. Pierwsza część, znajdująca się wyżej zawiera nazwę podmiotu i jest jednoczeście łączem do strony głównej podmiotu. Druga część zawierająca logo BIP jest odnośnikiem do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej znajdującego się pod adresem http://www.bip.gov.pl.

MENU PRZEDMIOTOWE - z lewej części strony - zawiera wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP

WYSZUKIWARKA - z lewej cześci strony, powyżej menu - umożliwia znalezienie stron BIP zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego BIP.