Majątek

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrachunkowym Spółki jest okres od 01.07.2019 do 30.06.2020. Całkowita wartość aktywów Spółki w bilansie sporządzonym na dzień 30.06.2020r. wynosi 272.948.913,16 zł, na co składają się:

  • aktywa trwałe równe 240.797.675,11 zł w tym rzeczowy majątek obrotowy
    o wartości 236.387.605,48 zł,
  • aktywa obrotowe równe 32.151.238,05 zł.

Podmiot udostępniający: OPEC Sp. z o.o. w Gdyni
Wprowadził/a: Magdalena Kroll (2021-02-24 13:50)
Odpowiedzialny za treść: Dorota Małkowska
Otwarto: 6112 razy