Majątek

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrachunkowym Spółki jest okres od 01.07.2022 do 30.06.2023. Całkowita wartość aktywów Spółki w bilansie sporządzonym na dzień 30.06.2023 r. wynosi 351.962.128,55 zł, na co składają się:

  • aktywa trwałe równe 289.069.092,65 zł w tym rzeczowy majątek obrotowy
    o wartości 284.818.410,75 zł,
  • aktywa obrotowe równe 62.893.035,90 zł.

Podmiot udostępniający: OPEC Sp. z o.o. w Gdyni
Wprowadził/a: Magdalena Kroll (2023-12-18 14:37)
Odpowiedzialny za treść: Dorota Małkowska
Otwarto: 7779 razy