Majątek

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrachunkowym Spółki jest okres od 01.07.2020 do 30.06.2021. Całkowita wartość aktywów Spółki w bilansie sporządzonym na dzień 30.06.2021 r. wynosi 294.337.374,90 zł, na co składają się:

  • aktywa trwałe równe 271.461.845,97 zł w tym rzeczowy majątek obrotowy
    o wartości 267.735.0634,74 zł,
  • aktywa obrotowe równe 22.875.528,93 zł.

Podmiot udostępniający: OPEC Sp. z o.o. w Gdyni
Wprowadził/a: Magdalena Kroll (2022-07-04 15:19)
Odpowiedzialny za treść: Dorota Małkowska
Otwarto: 6574 razy