Majątek

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrachunkowym Spółki jest okres od 01.07.2021 do 30.06.2022. Całkowita wartość aktywów Spółki w bilansie sporządzonym na dzień 30.06.2022 r. wynosi 301.673.901,95 zł, na co składają się:

  • aktywa trwałe równe 281.783.585,64 zł w tym rzeczowy majątek obrotowy
    o wartości 277.488.256,30 zł,
  • aktywa obrotowe równe 19.890.316,31 zł.

Podmiot udostępniający: OPEC Sp. z o.o. w Gdyni
Wprowadził/a: Magdalena Kroll (2023-01-05 12:39)
Odpowiedzialny za treść: Dorota Małkowska
Otwarto: 7163 razy