Taryfa i cenniki

Rozliczenia za dostarczone ciepło są dokonywane na podstawie Taryfy dla ciepła, która stanowi zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania w odniesieniu do Klientów będących stroną umowy o dostawę ciepła.

Decyzją Prezesa URE nr OGD.4210.72.2022.164.XXIII.DJ z dnia 16.11.2022r.  została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła (decyzja i treść zmiany taryfy w załączeniu),  która została wprowadzona do rozliczeń z Odbiorcami od dnia 01.12.2022 roku.
Uchwałą Zarządu OPEC nowe ceny i stawki opłat zostały wprowadzone do rozliczeń z odbiorcami.

Decyzja z 16.11.2022 o zatwierdzeniu ZMIANY taryfy dla ciepła oraz jej treść

Zmiana taryfy z 16.12.2022
Zmiana taryfy z 23.12.2022
Zmiana taryfy z 26.05.2023


Podmiot udostępniający: OPEC Sp. z o.o. w Gdyni
Wprowadził/a: Magdalena Kroll (2023-06-12 10:02)
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Ludwińska
Otwarto: 10775 razy