Taryfa i cenniki

Rozliczenia za dostarczone ciepło są dokonywane na podstawie Taryfy dla ciepła, która stanowi zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania w odniesieniu do Klientów będących stroną umowy o dostawę ciepła.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.10.2020.164.XXI.PWi z dnia 16.07.2020 r. została zatwierdzona XXI taryfa dla ciepła, która została wprowadzona do rozliczeń z odbiorcami z dniem 1 sierpnia 2020 r. i która będzie obowiązywała do 31 lipca 2021 r.

W rozliczeniach z odbiorcami oprócz taryfy dla ciepła OPEC Sp. z o.o. stosuje się także ceny i stawki opłat określone w taryfie wytwórcy ciepła za moc zamówioną i ciepło pobrane. Decyzją Prezesa URE DRE.WRC.4210.10.6.2020.1262.XVI.RWy z dnia 29 czerwca 2020 r. została zatwierdzona taryfa dla ciepła produkowanego przez PGE Energia Ciepła S.A. oddział Wybrzeże w Gdańsku na okres od 1 sierpnia 2020 roku.


Podmiot udostępniający: OPEC Sp. z o.o. w Gdyni
Wprowadził/a: Magdalena Kroll (2021-02-25 12:26)
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Ludwińska
Otwarto: 8911 razy