BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w GdyniOsoby odpowiedzialne za Biuletyn Informacji Publicznej:

Redaktor strony:
Tomasz Szady
telefon: (0-58) 62-73-980
t.szady@opecgdy.com.pl
Wprowadzanie danych:
Magdalena Kroll
telefon: (0-58) 62-73-978
m.kroll@opecgdy.com.pl
Strona techniczna:
Jacek Chrapkowski
telefon: (0-58) 62-73-883
j.chrapkowski@opecgdy.com.pl