Zbiory danych osobowych

W Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 • Rejestr uchwał zgromadzenia wspólników
 • Rejestr uchwał rady nadzorczej
 • Rejestr uchwał zarządu
 • Rejestr decyzji zarządu
 • Ewidencja wejść i wyjść klientów OPEC prowadzona elektronicznie w systemie SKDiRCP
 • Rejestr pism wchodzących i wychodzących
 • Rejestr umów
 • Rejestry odbiorców ciepła
 • Rejestr faktur, rachunków i not
 • Rejestr skarg
 • Inne rejestry na potrzeby wewnętrzne Spółki

(2010-02-24 11:57)