Majątek

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrachunkowym Spółki jest okres od 01.07.2018 do 30.06.2019. Całkowita wartość aktywów Spółki w bilansie sporządzonym na dzień 30.06.2019r. wynosi 249.343.417,04 zł, na co składają się:

  • aktywa trwałe równe 217.919.523,87 zł w tym rzeczowy majątek obrotowy
    o wartości 215.178.260,13 zł,
  • aktywa obrotowe równe 31.423.893,17 zł.

Podmiot udostępniający: OPEC Sp. z o.o. w Gdyni
Wprowadził/a: Magdalena Kroll (2020-01-27 13:59)
Odpowiedzialny za treść: Dorota Małkowska
Otwarto: 5812 razy