Majątek

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrachunkowym Spółki jest okres od 01.07.2017 do 30.06.2018. Całkowita wartość aktywów Spółki w bilansie sporządzonym na dzień 30.06.2018r. wynosi 249.252.174,05 zł, na co składają się:

  • aktywa trwałe równe 199.183.788,61 zł w tym rzeczowy majątek obrotowy
    o wartości 195.766.105,21 zł,
  • aktywa obrotowe równe 50.068.385,44 zł.

 

 


Podmiot udostępniający: OPEC Sp. z o.o. w Gdyni
Wprowadził/a: Agnieszka Słomska (2018-11-29 07:02)
Odpowiedzialny za treść: Dorota Małkowska
Otwarto: 5354 razy