Majątek

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrachunkowym Spółki jest okres od 1.07.2007 do 30.06.2008.Całkowita wartość aktywów Spółki w bilansie sporządzonym na dzień 30.06.2008r. wynosi 151 093 270,70 zł, na co składają się:

·        aktywa trwałe równe 131 649 650,71 zł  w tym rzeczowy majątek obrotowy o wartości 129 949 472,10 zł,

·        aktywa obrotowe równe 19 443 619,99 zł.

 


 


(2008-11-25 09:53)