Zbiory danych osobowych

W Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

- Ewidencja wejść i wyjść klientów OPEC prowadzona elektronicznie w systemie SKDiRCP

- Rejestr pism wchodzących i wychodzących

- Rejestr czasopism i pism imiennych

- Rejestr faktur, rachunków i not

- Rejestr nowych odbiorców fizycznych

- Rejestr nowych odbiorców prawnych

- Rejestr kopii danych zawierających dane osobowe

- Rejestr sprzedaży na podstawie faktur VAT

- Rejestr sprzedaży na podstawie faktur korygujących VAT

- Rejestr spraw sądowych

- Rejestr umów przyłączeniowych

- Rejestr umów/aneksów

- Rejestr usterek, uszkodzeń i awarii

- Rejestr uzgodnień lokalizacyjnych

- Rejestr uzgodnień technicznych

- Rejestr archiwum dokumentacji technicznej

- Rejestr awarii urządzeń elektrycznych

- Rejestr awarii urządzeń sieci RRL

- Rejestr bazy danych programu "INTEGRAM"

- Rejestr parametrów wody kotłowej i sieciowej

- Rejestr wymienników czyszczonych chemicznie

- Rejestr wymienników poddanych regeneracji

- Rejestr zgłoszeń uszkodzeń liczników

- Rejestr zużycia wody uzupełniającej

- Rejestr parametrów pracy K-608. Program FIX na dysku

- Rejestr instrukcji

- Rejestr pomiarów środowiska pracy

- Rejestr wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych

- Rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby

- Rejestr sprzętu p.poż.

- Rejestr decyzji zarządu

- Rejestr uchwał zarządu

- Rejestr uchwał rady nadzorczej

- Rejestr uchwał zgromadzenia wspólników

- Rejestr instrukcji wewnętrznych

- Wykaz komisji i zespołów

- Wykaz pełnomocnictw i upoważnień

- Rejestr zmian do PZ

- Ewidencja wniosków

- Ewidencja negocjacji

- Rejestr zapotrzebowań na dostawy

- Rejestr zamówień - wezwań do wykonania

- Rejestr delegacji


(2008-10-22 12:56)