Zamówienia publiczne

Dostosowując się do aktualnego stanu prawnego wprowadzającego elektronizację zamówień publicznych Zamawiający wdrożył Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie procesu zakupowego.


(2020-06-18)