Informacje podstawowe


Nazwa: OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.
Adres: 81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14
NIP: 586-010-42-91
Regon: 190563632
KRS: 0000047173
Kapitał zakładowy: 42.631.500,00 PLN
Fax: (58) 623-46-35
Tel: (58) 627-38-01
www.opecgdy.com.pl


(2020-02-14 09:30)