Zbiory danych osobowych

W Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. prowadzony jest jawny rejestr zbiorów danych osobowych, w którym umieszczone są niżej wymienione zbiory danych (ZDO), służące do przetwarzania  danych osobowych klientów i kontrahentów Spółki.

  1. ZDO 1. - REJESTR POCZTY WCHODZĄCEJ I WYCHODZĄCEJ;
  2. ZDO 2. - DANE DŁUŻNIKÓW;
  3. ZDO 3. - ZBIÓR KONTROLI DOSTĘPU;
  4. ZDO 4. - DANE KONTRAHENTÓW, ODBIORCY CIEPŁA;
  5. ZDO 5. - DANE KONTRAHENTÓW, NIERUCHOMOŚCI;
  6. ZDO 6. - UMOWY CYWILNO-PRAWNE;
  7. ZDO 7. - DANE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI.

Zbiór danych osobowych o nazwie „Rejestr Zbiorów”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 719), udostępniony jest do wglądu (w formie pisemnej) zainteresowanym klientom i kontrahentom w Biurze Obsługi Klienta, w siedzibie Spółki OPEC w Gdyni, przy ul. Opata Hackiego 14.


(2017-07-07 12:27)