Majątek

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrachunkowym Spółki jest okres od 1.07.2012r. do 30.06.2013r. Całkowita wartość aktywów Spółki w bilansie sporządzonym na dzień 30.06.2013r. wynosi 190.945.194,14 zł, na co składają się:
  • aktywa trwałe równe  168.992.261,58 zł w tym rzeczowe aktywa trwałe  167.413.225,11 zł,
  • aktywa obrotowe równe 21.952.932,56 zł.

 


(2014-01-28 09:27)