Zbiory danych osobowych

W Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

  • Ewidencja wejść i wyjść klientów OPEC prowadzona elektronicznie w systemie SKDiRCP
  • Rejestr pism wchodzących i wychodzących
  • Rejestr umów
  • Rejestry odbiorców ciepła
  • Rejestr faktur, rachunków i not
  • Rejestr skarg
  • Inne rejestry na potrzeby wewnętrzne Spółki

(2010-06-18 13:27)