Zbiory danych osobowych

W Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

-          Rejestr uchwał zgromadzenia wspólników

-          Rejestr uchwał rady nadzorczej

-          Rejestr uchwał zarządu-          Rejestr decyzji zarządu

-          Ewidencja wejść i wyjść klientów OPEC prowadzona elektronicznie w systemie SKDiRCP

-          Rejestr pism wchodzących i wychodzących-          Rejestr umów

-          Rejestry odbiorców   ciepła

-          Rejestr faktur, rachunków i not

-          Rejestr skarg

-          Inne rejestry na potrzeby wewnętrzne Spółki


(2009-02-10 12:47)