Zbiory danych osobowych

W Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:-          Rejestr uchwał zgromadzenia wspólników-          Rejestr uchwał rady nadzorczej-          Rejestr uchwał zarządu-          Rejestr decyzji zarządu-          Ewidencja wejść i wyjść klientów OPEC prowadzona elektronicznie w systemie SKDiRCP-          Rejestr pism wchodzących i wychodzących-          Rejestr umów-          Rejestry odbiorców ciepła-          Rejestr faktur, rachunków i not-          Rejestr skarg-          Inne rejestry na potrzeby wewnętrzne Spółki

(2009-02-10 12:47)