Zbiory danych osobowych

W Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

- Ewidencja wejść i wyjść klientów OPEC prowadzona elektronicznie w systemie SKDiRCP- Rejestr pism wchodzących i wychodzących- Rejestr czasopism i pism imiennych
- Rejestr faktur, rachunków i not
- Rejestr nowych odbiorców fizycznych
- Rejestr nowych odbiorców prawnych
- Rejestr kopii danych zawierających dane osobowe
- Rejestr sprzedaży na podstawie faktur VAT
- Rejestr sprzedaży na podstawie faktur korygujących VAT
- Rejestr spraw sądowych
- Rejestr umów przyłączeniowych
- Rejestr umów/aneksów
- Rejestr usterek, uszkodzeń i awarii
- Rejestr uzgodnień lokalizacyjnych
- Rejestr uzgodnień technicznych
- Rejestr archiwum dokumentacji technicznej
- Rejestr awarii urządzeń elektrycznych
- Rejestr awarii urządzeń sieci RRL
- Rejestr bazy danych programu "INTEGRAM"
- Rejestr parametrów wody kotłowej i sieciowej
- Rejestr wymienników czyszczonych chemicznie
- Rejestr wymienników poddanych regeneracji
- Rejestr zgłoszeń uszkodzeń liczników
- Rejestr zużycia wody uzupełniającej
- Rejestr parametrów pracy K-608. Program FIX na dysku
- Rejestr instrukcji
- Rejestr pomiarów środowiska pracy
- Rejestr wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych
- Rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
- Rejestr sprzętu p.poż.
- Rejestr decyzji zarządu
- Rejestr uchwał zarządu
- Rejestr uchwał rady nadzorczej
- Rejestr uchwał zgromadzenia wspólników
- Rejestr instrukcji wewnętrznych
- Wykaz komisji i zespołów
- Wykaz pełnomocnictw i upoważnień
- Rejestr zmian do PZ
- Ewidencja wniosków
- Ewidencja negocjacji
- Rejestr zapotrzebowań na dostawy
- Rejestr zamówień - wezwań do wykonania
- Rejestr delegacji


(2008-11-25 12:12)