Zbiory danych osobowych

W Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:-          Ewidencja wejść i wyjść klientów OPEC prowadzona elektronicznie w systemie SKDiRCP-          Rejestr pism wchodzących i wychodzących-          Rejestr czasopism i pism imiennych-          Rejestr faktur, rachunków i not-          Rejestr nowych odbiorców fizycznych-          Rejestr nowych odbiorców prawnych-          Rejestr kopii danych zawierających dane osobowe-          Rejestr sprzedaży na podstawie faktur VAT-          Rejestr sprzedaży na podstawie faktur korygujących VAT-          Rejestr spraw sądowych-          Rejestr umów przyłączeniowych-          Rejestr umów/aneksów-          Rejestr usterek, uszkodzeń i awarii-          Rejestr uzgodnień lokalizacyjnych-          Rejestr uzgodnień technicznych-          Rejestr archiwum dokumentacji technicznej-          Rejestr awarii urządzeń elektrycznych-          Rejestr awarii urządzeń sieci RRL-          Rejestr bazy danych programu "INTEGRAM"-          Rejestr parametrów wody kotłowej i sieciowej-          Rejestr wymienników czyszczonych chemicznie-          Rejestr wymienników poddanych regeneracji-          Rejestr zgłoszeń uszkodzeń liczników-          Rejestr zużycia wody uzupełniającej-          Rejestr parametrów pracy K-608. Program FIX na dysku-          Rejestr instrukcji-          Rejestr pomiarów środowiska pracy-          Rejestr wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych-          Rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby-          Rejestr sprzętu p.poż.-          Rejestr decyzji zarządu-          Rejestr uchwał zarządu-          Rejestr uchwał rady nadzorczej-          Rejestr uchwał zgromadzenia wspólników-          Rejestr instrukcji wewnętrznych-          Wykaz komisji i zespołów-          Wykaz pełnomocnictw i upoważnień-          Rejestr zmian do PZ-          Ewidencja wniosków-          Ewidencja negocjacji-          Rejestr zapotrzebowań na dostawy-          Rejestr  zamówień – wezwań do wykonania-          Rejestr delegacji

(2008-10-21 11:58)