Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

 1. Produkcja ciepła ( pary wodnej i gorącej wody), podklasy 40.30.A,
 2. Dystrybucja ciepła ( pary wodnej i gorącej wody), podklasy 40.30.B,
 3. Produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych, podklasy 29.23.Z,
 4. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana, podklasy 29.24.B,
 5. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przewijania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów, podklasy 31.10.B,
 6. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej, podklasy 31.20.B,
 7. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, podklasy 31.62.B,
 8. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych, podklasy 33.20.B,
 9. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych przesyłowych, podklasy 45.21.C,
 10. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych lokalnych, podklasy 45.21.D,
 11. Wykonywanie instalacji budowlanych, grupy 45.3,
 12. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, klasy 45.22,
 13. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, klasy 45.50,
 14. Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, podklasy 51.70.A,
 15. Działalność taksówek osobowych, podklasy 60.22.Z,
 16. Wynajem nieruchomości na własny rachunek, podklasy 70.20.Z,
 17. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, podklasy 72.10.Z,
 18. Działalność w zakresie oprogramowania, podklasy 72.20.Z,
 19. Przetwarzanie danych, podklasy 72.30.Z,
 20. Działalność związana z bazami danych, podklasy 72.40.Z,
 21. Pozostała działalność związana z informatyką, podklasy 72.60.Z,
 22. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, podklasy 74.14.A,
 23. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, podklasy 74.20.A,
 24. Badania i analizy techniczne, podklasy 74.30.Z,
 25. Działalność związana z organizacją targów i wystaw, podklasy 74.84.A.

(2007-05-11 09:08)