Majątek

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrachunkowym Spółki jest okres od 01.07.2016 do 30.06.2017. Całkowita wartość aktywów Spółki w bilansie sporządzonym na dzień 30.06.2017r. wynosi 224.450.913,39 , na co składają się:

  • aktywa trwałe równe 197.340.552,67 zł   w tym rzeczowy majątek obrotowy o wartości 194.190.789,11
  • aktywa obrotowe równe 27.110.360,72 zł.

 

 


(2018-01-22 10:04)