Majątek

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrachunkowym Spółki jest okres od 01.07.2016 do 30.06.2017. Całkowita wartość aktywów Spółki w bilansie sporządzonym na dzień 30.06.2017r. wynosi 224.450.913,39 zł, na co składają się:

  • aktywa trwałe równe 340.552,67 zł w tym rzeczowy majątek obrotowy owartości 194.190.789,11 zł
  • aktywa obrotowe równe 110.360,72 zł.

 


(2018-01-22 09:12)