Majątek

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrachunkowym Spółki jest okres od 1.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Całkowita wartość aktywów Spółki w bilansie sporządzonym na dzień 30.06.2016 r. wynosi 234.186.280,11 zł, na co składają się:
  • aktywa trwałe równe 198.067.458,44 zł w tym rzeczowy majątek obrotowy o wartości 195.121.093,28  zł,
  • aktywa obrotowe równe 36.118.821,67 zł.

 


(2016-12-19 09:22)