Majątek

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrachunkowym Spółki jest okres od 1.07.2014r. do 30.06.2015r. Całkowita wartość aktywów Spółki w bilansie sporządzonym na dzień 30.06.2015r. wynosi 232.300.354,33 zł, na co składają się:
  • aktywa trwałe równe  191.235.942,75 zł w tym rzeczowy majatek obrotowy o wartości 188.936.130,59 zł,
  • aktywa obrotowe równe 41.064.411,58 zł.

 


(2016-02-10 14:17)